ATT SÖKA TILL BONK – SÅ HÄR GÅR DET TILL

Är du intresserad av BONK?
Hör då av dig till vår rekryteringsansvarige förälder Caroline Lavenius på mail barn@forskolanbonk.se.

Gemensamt ansökningssystem i Stockholms stad
Stockholms stad har infört ett nytt gemensamt ansökningssystem för att söka plats i både fristående och kommunal förskola och pedagogisk omsorg/familjedaghem. Logga in i Min barnomsorg (du behöver e-legitimation) och följ instruktionerna. Stadens kontaktcenter kan svara på frågor om ansökningssystemet på telefon 508 00 508, och på mail forskola@stockholm.se. Du kan läsa mer om det gemensamma ansökningssystemet här http://www.stockholm.se/forskola.


Vill du stå i vår kö?
Vill du veta mer om BONK? Hör av dig till vår rekryteringsansvarige förälder på mail barn@forskolanbonk.se

Rekrytering på Förskolan BONK och till vår ekonomiska förening sker av rekryteringsansvarig förälder. Denne ansvarar för att förse intresserade föräldrar med information om förskolan och vad det innebär att vara förälder på kooperativet och medlem i den ekonomiska föreningen. Intresserade föräldrar är välkomna till öppet hus. Detta anordnas varje termin och annonseras på vår hemsida, samt mailas ut info om till alla i kön. Förskolan BONK tillämpar ett kösystem med syskonförtur.