BONKS FILOSOFI

BORTA BRA MEN HEMMA BÄST!
BONKs filosofi bygger på att föräldrarna tillsammans med utbildad personal skapar den miljö som barnen tillbringar dagarna i. Föräldrarna rör sig hemvant i verksamheten och barnen känner föräldrarnas närvaro. Personalen står för helheten och pedagogiken.

LEKA OCH LÄRA UTE OCH INNE
På BONK är det lika viktigt med fri lek som med vuxenstyrda aktiviteter. Oftast börjar och slutar dagen ute på vår gård. Vi gör roliga utflykter, beroende på årstid, väder och barnens ålder åker vi till skogen, går på museum eller hänger i favoritparken.

Målarverkstad ute på gården kan man ha året runt.

Målarverkstad ute på gården kan man ha året runt.

Lek på gården

Klockan är 16.40, barnen äter mellis med riskakor och frukt på gården medan Gunilla inlevelsefullt berättar sagan om bockarna Bruse.

Klockan är 16.40, barnen äter mellis med riskakor och frukt på gården medan Gabriela inlevelsefullt berättar sagan om Petter och hans fyra getter.

EGEN KOCK – TILLSAMMANS MED GRANNFÖRSKOLAN
BONK delar kock med förskolan Maria Magdalena, beläget alldeles ovanför Blecktornsgränds trappa på samma gata (adress Blecktornsgränd 3). Kocken heter Markus. Köket eftersträvar att all mat så långt det är möjligt ska vara ekologisk och med ett minimum socker.

VERKSAMHETENS MÅL
Alla barn på BONK ska känna sig trygga med alla oss vuxna och barn som utgör BONK.
Alla ska känna sig som en betydelsefull medlem i gruppen.

LIKA VÄRDE
Vi anser att alla barn har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter i förskolan, oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Vi arbetar långsiktigt och aktivt för att förebygga diskriminering eller annan kränkande behandling. Personalen och föräldrarna har deltagit i utformandet av likabehandlingsplanen och den är väl känd av alla på förskolan.

Här kan du läsa hela likabehandlingsplanen.
Likabehandlingsplan 2019.pdf (Filen öppnas i nytt fönster)

STADGAR
Ladda ner och läs stadgarna för Föreningen Dag- och Fritidshemmet BONK.

Stadgarna är under omarbetning (våren 2020). Hör av er direkt till styrelsen om du önskar ta del av nuvarande stadgar samt uppdateringen.