VÄLKOMMEN TILL BONK

Hemsida är under omarbetning. Ny hemsida är planerad till april 2020.

Vårt planerade ÖPPET HUS hos oss på BONK sönd 5 april är INSTÄLLT.

BONK gården maj 2015

Morgon och lämning på BONK – maj 2015

BONK är ett föräldrakooperativ där föräldrarna driver förskolan och är arbetsgivare åt personalen. Förskolan består av ca 30 familjer med sammanlagt 39 barn fördelat på tre grupper med 13 barn i varje. De små barnen 1 – 3 år har tre pedagoger och de större 3 – 5 år har två pedagoger. Hos oss jobbar fyra förskollärare, fem barnskötare, en teaterpedagog och en lokalvårdare.